Ένα ακόμη βήμα μπροστά για το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ: τα στελέχη του συσκέφθηκαν διαδικτυακά με την επιστημονική ομάδα που εργάζεται για την εφαρμογή του συστήματος DRG στην Μάλτα.

One more step forward for GREEK INSTITUTE DRG: its members met online and discussed with the scientific group, that works for the implementation of DRG SYSTEM in Malta.