Κατά την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πραγμάτωσε σημαντικά επιτεύγματα, κυριότερο των οποίων είναι η εφαρμογή του συστήματος DRG σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και η ένταξη για πρώτη φορά μιας ολόκληρης υγειονομικής περιφέρειας. Με το νέο έτος, συνεχίζεται ο προγραμματισμός για επέκταση του ΣυΚΝΥ σε δέκα επιπλέον νοσοκομεία, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται η ένταξη όλων των νοσοκομείων της χώρας στο σύστημα DRG μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, πως σε αναγνώριση του έργου του από το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ πρωτοστατεί στα σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ως φορέας υλοποίησης και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως εξής:

  • Ολοκλήρωση του Προγράμματος X-eHealth: eXchanging electronic Health Records in a common framework -στρατηγικό έργο για την ηλεκτρονική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εντός χρονοδιαγραμμάτων για το οποίο έλαβε το ΚΕΤΕΚΝΥ συγχαρητήρια από τον Διευθυντή του DG Reform Christoph Schwierz.
  • Κατάθεση ώριμων έργων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014– 2020.

Όσον αφορά την μάχη κατά της πανδημίας και θέλοντας  να βοηθήσει στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που επέφερε η διάδοση του COVID-19, το ΚΕΤΕΚΝΥ, χάρη  στην τεχνογνωσία που διαθέτουν τα στελέχη του, ήδη από τον Απρίλιο του 2020 υπολόγισε τα KEN που αφορούν νοσηλείες ασθενών με COVID-19 και ενημέρωσε σχετικά τον Υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του. Μέσα στο 2021 εξακολούθησε να είναι σε εγρήγορση και να λειτουργεί υποστηρικτικά σε οποιαδήποτε σχετική ανάγκη προέκυπτε.

Με στόχο την εγκατάσταση του συστήματος DRG στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (ΕΑΕΕ).

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG συμμετέχει στις ομάδες εργασίας για το Έργο Τεχνικής Βοήθειας SRSS (Structural Reform Support Service) αναφορικά με τον σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Υγείας SRSS/SC2019/164. Έχει συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του Προγράμματος H2020, ενώ έργα του ΚΕΤΕΚΝΥ έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Next Generation EU» της Ελληνικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ οργάνωσε το κανονιστικό πλαίσιο και κατέθεσε συγκεκριμένη διαδικασία έγκρισης των νέων κωδικοποιήσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει αφιερωθεί στις κωδικοποιήσεις των Παιδικών Νεοπλασιών, καθώς επίσης και των σπάνιων παθήσεων, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία.

Σε όλη την διάρκεια του 2021, το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες με το Ελληνι-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), συμμετείχε σε σημαντικά συνέδρια και οργάνωσε την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών φορέων και την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων Συ.Κ.Ν.Υ. Οι εκπαιδεύσεις σε όλα τα υπό ένταξη Νοσοκομεία στο νέο Συ.Κ.Ν.Υ είναι συνεχείς.

Πιστό στις αρχές του για ανεξαρτησία, διαφάνεια, ουδετερότητα, επιστημονική τεκμηρίωση, εξειδίκευση, το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών εργάζεται συστηματικά για την ένταξη όλων των νοσοκομείων της χώρας στο σύστημα DRG και για ακόμη πιο σημαντικά βήματα προς τον εξ ορθολογισμό και την διαφάνεια των υπηρεσιών υγείας, μέσα στο 2022.