Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@instdrg.gr και μέχρι την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 24.00 μ.μ. με τη συμπλήρωση της συνημμένης ΑΙΤΗΣHΣ και την αποστολή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (Europass CV).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ