Μια εξαιρετικά ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε στελέχη της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του διήμερου, εντατικού προγράμματος ενημερώσεων και συζητήσεων του ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ με ανώτερα στελέχη της 3ης, 4ης και 5ης ΥΠΕ.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Πλατής και ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, συναντήθηκαν με τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κο Παναγιώτη Μπογιατζίδη και συζήτησαν για τις προοπτικές βελτίωσης και τα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη των νοσοκομείων της χώρας στο σύστημα DRG μέσα στο 2022.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ κος Μπογιατζίδης, συμμεριζόμενος το όραμα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ και θετικά διακείμενος απέναντι στην καινοτομία και την διαφάνεια, αναγνώρισε αμέσως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου Συστήματος Κοστολόγησης (ΣυΚΝΥ) – πλεονεκτήματα όπως: ενίσχυση με οικονομικούς πόρους, εξοπλισμό, δυνατότητα περιορισμού λειτουργικού κόστους, απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων, δυνατότητα ελέγχου παραγωγικότητας των Κλινικών & των Τμημάτων, κ.α..

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Παντελής Μεσσαρόπουλος και ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ συμφώνησαν όσον αφορά στην πλήρη υιοθέτηση των αρχών του νέου ΣυΚΝΥ. Συμφώνησαν επίσης να εργαστούν από κοινού και σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Κωτσιόπουλο στην εφαρμογή του συστήματος DRG σε ολόκληρη την 3η Υγειονομική Περιφέρεια μέχρι το τέλος του έτους, τονίζοντας πως οι όποιες τεχνικές αδυναμίες είναι εύκολο να ξεπεραστούν λόγω της σύμπνοιας και της θετικής προαίρεσης, καθώς όλες οι προτεινόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους ασθενείς.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Υ. προχώρησε στην ένταξη ολόκληρης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας τον Δεκέμβριο του 2021, μένοντας πιστό στις δεσμεύσεις του απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.