Στις 22/10/2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ) στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», από κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Φ. Ταραντίλη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), Κ. Χαλκιά (Πρόεδρο ΔΣ), Γ. Μαστρογιάννη (Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ), Χ. Γούναρη (Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ) και Γ. Σιδέρη (Διευθύντρια Πληροφορικής και Διαχείρισης Δεδομένων). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και προετοιμασία του Νοσοκομείου για τη δοκιμαστική εφαρμογή του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, επί τη βάσει του συστήματος DRG. Η επίσκεψη διεξήχθη σε συνέχεια της αποτύπωσης των λειτουργιών του Νοσοκομείου και της άποψης των στελεχών του για το σύστημα DRG, μέσω ερωτηματολογίων τα οποία δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο και απαντήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη χρονική περίοδο.

Η άφιξη του κλιμακίου του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG συνέπεσε με την έναρξη της έκθεσης «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Ευθύμιου Βαρλάμη, στο χώρο της οποίας έγινε η υποδοχή από τον Διοικητή κ. Ματθαίο Δραμητινό. Ακολούθως, διεξήχθη συνάντηση, παρουσία της Υποδιοικήτριας της 5ης ΥΠΕ κ. Παρασκευής Ζαζά, με στελέχη τα οποία υπηρετούν σε κομβικές θέσεις (Διευθυντές και Διευθύντριες Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι και Προϊστάμενες τμημάτων), σε αίθουσα του Νοσοκομείου.

Στη συνάντηση έγινε μια προκαταρκτική ανάλυση του συστήματος χρηματοδότησης με βάση τη δραστηριότητα και της εισαγωγής του συστήματος DRG, ως ένα εργαλείο αποτύπωσης της κλινικής πρακτικής, καθοδήγησης της κατανομής των πόρων και σύγκλισης ορολογίας και διαδικασιών. Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν οι αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG. Ακολούθησε η παρουσίαση του περιγράμματος του συστήματος DRG, η στρατηγική συνεργασία Ινστιτούτου και Νοσοκομείου και οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο (ορισμός συντονιστικής ομάδας έργου, εκπαίδευση, συλλογή δεδομένων κ.α.).

Στην εποικοδομητική συζήτηση η οποία ακολούθησε τέθηκαν ερωτήματα εκ μέρους των στελεχών του Νοσοκομείου, τα οποία αφορούσαν τις συνθήκες μετάβασης στο νέο σύστημα. Μέσα από το διάλογο, αναδείχθηκαν τα οφέλη της συνεργασίας για το Νοσοκομείο σε επίπεδου οργανισμού και η σημασία της δυνατότητας συνδιαμόρφωσης του πλαισίου εφαρμογής του συστήματος DRG, την οποία προσφέρει η περίοδος της πιλοτικής εφαρμογής. Στον απολογισμό της συνάντησης, έγινε κοινά αποδεκτή η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας στο οποίο θα καθορίζεται το πλαίσιο της συνεργασίας και οι υποχρεώσεις των δύο μερών.