Μια σειρά πολύ εποικοδομητικών, ενημερωτικών συναντήσεων με ανώτερα στελέχη της 5ης, 3ης και 2ης ΥΠΕ πραγματοποίησαν πρόσφατα στελέχη του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (το διάστημα από τις 17 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου).

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Παντελής Μεσσαρόπουλος, και ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ συναντήθηκαν με τον Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ, Σταύρο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσαν για την προεργασία που έχει γίνει όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλλοπούλειο και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο για την ένταξη τους στο νέο σύστημα κοστολόγησης (ΣυΚΝΥ). Ο κος Παπαγεωργίου με την σειρά του ανέφερε την διάθεση της Διοίκησης να βοηθήσει στην ένταξη κι άλλων Νοσοκομείων τα οποία υπάγονται στην 5η ΥΠΕ. Τα στελέχη του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα DRG (ΣυΚΝΥ) ακόμη και ολόκληρης της 5ης ΥΠΕ. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για στενή συνεργασία το επόμενο διάστημα.

Επίσης στις 18 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Πλατής και ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, συναντήθηκαν με τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κο Παναγιώτη Μπογιατζίδη και συζήτησαν για τις προοπτικές βελτίωσης και τα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη των νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ στο σύστημα DRG (ΣυΚΝΥ) μέσα στο 2022. Ο κος Μπογιατζίδης ανέλαβε να συντονίσει τις διοικήσεις των Νοσοκομείων της Περιφέρειας του ώστε να προχωρήσει η ένταξη τους το γρηγορότερο δυνατό.

Τέλος, μία ακόμη εποικοδομητική και γόνιμη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαρτίου ανάμεσα στον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κ Χρήστο Ροϊλό, τον Πρόεδρο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG κ. Παντελή Μεσσαρόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Πλατή.
Ο Παντελής Μεσσαρόπουλος εξήγησε τον ρόλο και την δυναμική του νέου Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και παρουσίασε την διαδικασία ένταξης, τόσο των Γενικών όσο και του Ειδικού Νοσοκομείου που ανήκουν στην 2η ΥΠΕ.

Ο κος Ροϊλός ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και διαβεβαίωσε για την στήριξη που παρέχει η ΥΠΕ στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος DRG, έργο το οποίο θεωρεί σημαντικό και καινοτόμο. Επιπρόσθετα, προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών που απαιτούνται, αποφασίστηκε η δημιουργία Ομάδας Συντονισμού της ΥΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε η προς το κοινό καλό επωφελής συνεργασία του ΚΕΤΕΚΝΥ με μία από τις πιο εκτεταμένες και ποικιλόμορφες ΥΠΕ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Συναντήσεις εργασίας του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων Βόλου, Λάρισας, Παπαγεωργίου, ΑΧΕΠΑ

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Πλατής, ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, η Παναγιώτα Σιδέρη, Διευθύντρια Πληροφορικής και ο Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης, Σύμβουλος Διοίκησης επισκέφτηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλλοπούλειο και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου και συναντήθηκαν με τους Διοικητές κ.κ Ιωάννη Ντόκο και Γρηγόριο Βλαχάκη αντίστοιχα. Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, οι συναντήσεις εργασίας συνεχίστηκαν στην Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΝΠΙΔ και στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τον Γενικό Διευθυντή Κ. Εμμανουηλίδη και τον Διοικητή Π. Παντελιάδη αντίστοιχα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί το θετικό πνεύμα και η διάθεση συνεργασίας τόσο από την πλευρά της Διοίκησης όσο και από την πλευρά των στελεχών για την πλήρη υιοθέτηση των αρχών του νέου ΣυΚΝΥ. Όλοι συμφώνησαν πως οι όποιες τεχνικές αδυναμίες είναι εύκολο να ξεπεραστούν λόγω της σύμπνοιας και της θετικής προαίρεσης, καθώς όλες οι προτεινόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους ασθενείς.

Κατά την διάρκεια των επισκέψεων εργασίας, συναντήσεις και ενημερώσεις έγιναν επίσης με ιατρούς ΜΕΘ, καθώς επίσης και με στελέχη της Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας.
Τα νοσοκομεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις εργασίας του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ έχουν προεπιλεγεί βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής, ώστε να προταθούν στην πολιτική ηγεσία και να ενταχθούν στα δέκα Νοσοκομεία που θα εφαρμόσουν το σύστημα DRG για το 2022. Οι Διοικήσεις των συγκεκριμένων νοσοκομείων αναγνώρισαν πως μέσω της εφαρμογής του νέου Συστήματος Κοστολόγησης (ΣυΚΝΥ) θα προκύψουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη, όπως: ενίσχυση με οικονομικούς πόρους, εξοπλισμό, δυνατότητα περιορισμού λειτουργικού κόστους, απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων, δυνατότητα ελέγχου παραγωγικότητας των Κλινικών & των Τμημάτων, κ.α.