Τύπος-Ανακοινώσεις

/Τύπος-Ανακοινώσεις/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την προσφορά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 06/02/2023 και ώρα 17:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 Φεβρουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την αίτηση-προσφορά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 05/02/2023 και ώρα 17:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

31 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την σύμβαση ‘’Πλατφόρμα διεξαγωγής ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση’’ της πράξης ''Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)’’ με κωδικό ΟΠΣ 5174075 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά [...]

30 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους ως μέλη της ομάδας υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 1) ‘’Διαχείριση, μελέτες υποστήριξης’’ της Πράξης ''Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)''με κωδικό [...]

25 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XpanDH “Expanding Digital Health through a panEuropean EHRxF-based Ecosystem” ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

24 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 20/01/2023 και ώρα 17:00 με την αποστολή της αιτήσεώς τους και των σχετικών δικαιολογητικών. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

13 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την υποψηφιότητά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 19/12/2022 και ώρα 17:00 με την αποστολή του Βιογραφικού του Σημειώματος. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

13 Δεκεμβρίου, 2022|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021

23 Σεπτεμβρίου, 2022|Categories: Οικονομικές Καταστάσεις|

Συμμετοχή του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ στο IHE CONNECTATHON 2022

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ στο IHE CONNECTATHOΝ 2022 στο MONTREUX Στο πλαίσιο των εργασιών του για την προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG συμμετείχε ενεργά στο ΙΗΕ CONNECTATHON 2022 – BUILDING THE BRIDGE (12 -16 Σεπτεμβρίου, στο Montreux της Ελβετίας).  Η διοργάνωση προέκυψε από [...]

22 Σεπτεμβρίου, 2022|Categories: Δελτία Τύπου|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την τεχνική και οικονομική προσφορά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι την 26/09/2022 και ώρα 16:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19 Σεπτεμβρίου, 2022|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|
error: Content is protected !!