Το ΚΕΤΕΚΝΥ ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο (2) τριήμερα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (βασικού επιπέδου) στην κλινική κωδικοποίηση, τα οποία  πραγματοποιήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 7-9/9/2020 και 14-16/9/2020 με τη συμμετοχή συνολικά 135 ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, από νοσοκομεία του ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές. 

Οι ειδικές συνθήκες σχετικά με τη πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης από COVID-19 κατέστησαν αδύνατη τη φυσική παρουσία και οδήγησαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΤΕΚΝΥ, Παντελή Μεσσαρόπουλο, ο οποίος άνοιξε την ευρεία εκπαιδευτική  τηλεδιάσκεψη καλωσορίζοντας όλους τους συμμετέχοντες  «Από τις αρχές του έτους, το ΚΕΤΕΚΝΥ, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη τεχνική βοήθεια από το Γερμανικό Ινστιτούτο DRG (InEK) έχει αναπτύξει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος DRG, όπως τους καταλόγους ταξινομήσεων διαγνώσεων νόσων (15668) και ιατρικών πράξεων (28700), το ειδικό λογισμικό Grouper, τον Ελληνικό Κατάλογο DRG, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας κόστους και την εφαρμογή αναζήτησης κωδικών ICD-10 και ΕΤΙΠ.

Το ΚΕΤΕΚΝΥ συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε την υλοποίηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) στην κλινική κωδικοποίηση. Η εκπαίδευση στην κλινική κωδικοποίηση βάση του μοντέλου train the trainers είναι μία πάρα πολύ σημαντική διαδικασία για θέματα τα οποία στην ολότητα τους μπορεί να θεωρούνται γνωστά αλλά στην ουσία κάτι τέτοιο δεν ισχύει».

 

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες απέκτησαν τις βασικές γνώσεις και απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την ορθή κωδικοποίηση νοσοκομειακών περιστατικών, χρησιμοποιώντας τους καταλόγους κωδικοποίησης ICD10GrM και Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης. 

 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθήθηκε, η οποία περιελάβανε πρακτική εξάσκηση και χρήση των προαναφερόμενων καταλόγων, είχε ως αποτέλεσμα την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πλατφόρμα εκπαίδευσης που έχει αναπτύξει το ΚΕΤΕΚΝΥ και η οποία διασυνδέεται με το λογισμικό Grouper.  

Το δεύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κλινική κωδικοποίηση ενδιάμεσου επιπέδου θα πραγματοποιηθεί επίσης διαδικτυακά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2020 κατά τις ημερομηνίες 5-7/10/2020 και 12-14/9/2020.