Μια καινούργια, δυναμική συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου ανάμεσα στο ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΟΔΙΠΥ), με στόχο, και αυτή την φορά, την προώθηση του Ελληνικού Συστήματος DRG, την προσαρμογή των φορέων στις νέες απαιτήσεις και την συν- διαμόρφωση συνθηκών για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Tο ΚΕΤΕΚΝΥ από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα και στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ DRG έχει προχωρήσει στην δομημένη συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, θεσμικούς φορείς, Επιμελητήρια και Ενώσεις του κλάδου της Υγείας.

Ο ΟΔΙΠΥ από την άλλη πλευρά, ως υπεύθυνος φορέας για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αναδεικνύει μέσω των σημαντικών συνεργασιών με φορείς όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG την επιδίωξη και την δυνατότητα για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στους δύο Οργανισμούς επήλθε ως συνέχεια των επαφών των Διοικήσεων του ΟΔΙΠΥ και του ΚΕΤΕΚΝΥ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα επίσημο πλαίσιο συνεργασίας από το οποίο θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές.

Κύριοι Σκοποί της Συνεργασίας

Οι βασικού σκοποί της συνεργασίας του ΟΔΙΠΥ και του ΚΕΤΕΚΝΥ είναι οι εξής:

  • Η συνεργασία στην διαμόρφωση των δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των ιατρικών και παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και των παρόχων υπηρεσιών υγείας
  • Η συνεργασία στην κατάρτιση προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας ορισμού ανταμοιβών προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών υγείας και καλής διακυβέρνησης
  • Η συνεργασία στην διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων
  • Η συνεργασία στην έρευνα των εξελισσόμενων αναγκών υγείας

Τα ανώτερα στελέχη του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ και του ΟΔΙΠΥ χαιρέτησαν την νέα συνεργασία ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την διαφανή διαχείριση και την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά και τεχνολογικά πρότυπα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος κος Παντελής Μεσσαρόπουλος, «το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ μένει πιστό στην δέσμευσή του, πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τεκμηριωμένη και δίκαιη κοστολόγηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών και πως θα συμπλέει πάντα με όσους επίσης πασχίζουν για τον εκσυγχρονισμό και την διαφάνεια στον χώρο της υγείας».