ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
  • Το Ινστιτούτο, ως εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, οφείλει να είναι οικονομικά βιώσιμο.  Βασική πηγή εσόδων όπως προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό νόμο είναι τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία όπως και τα έσοδα από τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του συστήματος. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1273/2018), καθορίζεται η αμοιβή του ΚΕΤΕΚΝΥ-Ελληνικού Ινστιτούτου DRG για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους Ασφαλιστικούς Φορείς.