Η 2η Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο : “Ανάπτυξη μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)’. Αξιοποίηση της πλατφόρμας DRG: plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE”, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου, στις 15.00. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της πράξης «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα το βρείτε εδώ.

Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της εκδήλωσης θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή μπορείτε να καλέσετε: 210 3648337

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης