Στις 9/5/2019 πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, ημερίδα σχετικά με τους Κανόνες Τιμολόγησης στο πλαίσιο ενός συστήματος DRG με τη συμμετοχή στελεχών του ΚΕΤΕΚΝΥ – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, στελέχους-εκπροσώπου του Γερμανικού Ινστιτούτου DRG (InEK) και εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας μεταξύ ΚΕΤΕΚΝΥ και InEK και με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ημερίδα ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΚΕΤΕΚΝΥ, κ. Φίλιππου Ταραντίλη, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΤΕΚΝΥ, κ. Κωνσταντίνου Χαλκιά. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση του ελληνικού συστήματος DRG από τον κ. Γιάννη Μαστρογιάννη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΤΕΚΝΥ.

Ο εκπρόσωπος του InEK, Επικεφαλής της Ιατρικής Διεύθυνσης του Ινστιτούτου, κ. Christian Jacobs, παρουσίασε το πλαίσιο και τους στόχους των κανόνων τιμολόγησης σε ένα σύστημα DRG, καθώς και τους λεπτομερείς κανόνες τιμολόγησης στο Γερμανικό Σύστημα DRG. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων τιμολόγησης στο υπό ανάπτυξη ελληνικό σύστημα DRG. Από το InEK θα παραδοθεί μια συνοπτική έκδοση των γερμανικών κανόνων τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που προτάθηκαν από την ελληνική πλευρά, κατόπιν της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην ημερίδα.