Στο επετειακό 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2021, που διοργάνωσε το ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ στις 25 – 26 Οκτωβρίου στο Atheneum Intercontinental συμμετείχε το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG, συνεισφέροντας από την πλευρά του στον δομημένο και δημιουργικό διάλογο που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ηγετικούς φορείς στον χώρο της υγείας, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Είκοσι χρόνια τώρα, το διεθνές συνέδριο HEALTHWORD έχει αναγνωριστεί ως το επιτυχημένο σημείο συνάντησης, μεταξύ άλλων, των ανώτερων δημόσιων λειτουργών από τον χώρο της Υγείας, καθώς και σημαντικών εκπροσώπων από το πολιτικό φάσμα και τον ακαδημαϊκό χώρο από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως μαρτυρεί και ο τίτλος του φετινού Συνεδρίου, “Pandemic Crisis – The Day After” (Πανδημική Κρίση – Η Επόμενη Ημέρα), δόθηκε βάρος στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, αλλά και στο γεγονός ότι η πανδημία, εκτός από την επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών, έφερε στην επιφάνεια περιορισμούς και δομικές αδυναμίες στον τομέα της υγείας σε πολλές χώρες. Αυτή η διαπίστωση αναζωπύρωσε την ανάγκη για ένα σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης Νοσοκομειακών, το οποίο ταυτόχρονα θα αξιοποιεί τα σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος στην διαδικασία εξορθολογισμού και διαύγειας στην διαχείριση των οικονομικών των Νοσοκομείων που διαδραματίζει το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG μέσω της εφαρμογής του νέου Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΣυΚΝΥ).

Κατά την διάρκεια του HEALTHWORD CONFERENCE 2021, o Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG Παντελής Μεσσαρόπουλος παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα και την σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ όσον αφορά στις εργασίες και δράσεις του τρέχοντος προγράμματος τεχνικής βοήθειας “Implementation of DRG systems in Greece. Τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της δράσης του ελέγχου και της αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων κλινικής κωδικοποίησης σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα περιστατικών νοσηλείας από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) στην Κρήτη. Περιέγραψε, πώς στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία προγράμματα εκπαίδευσης ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών στοχεύοντας στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή του νέου συστήματος DRG.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος Παντελής Μεσσαρόπουλος, «τα DRGs είναι ένα εργαλείο που εξασφαλίζει την δικαιοσύνη στην κοστολόγηση, που παρέχει στο ιατρικό προσωπικό την δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και διαμέσου του οποίου το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ φιλοδοξεί να περάσει ένα βήμα μπροστά στην ψηφιακή εποχή».