Σε πρόσφατο (από 27/07/2020) Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διατυπώνονται οι ενστάσεις του Συλλόγου στη δημιουργία της ΟΔΙΠΥ Α.Ε., μιας εταιρείας αρμόδιας για τη δημιουργία ενός κρατικού συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, εφόσον δεν συμμετέχει και ο ίδιος στη μετοχική της σύνθεση.

Στο εν λόγω Δελτίο Τύπου περιλαμβάνεται και μία μάλλον ατυχής αναφορά του ΠΙΣ στην εταιρεία ΕΣΑΝ. Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς αποτύπωση της πραγματικότητας, όπως ακριβώς ισχύει, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Πρώτον, η εταιρεία ΕΣΑΝ, όπως αναφέρεται, δεν υφίσταται εδώ και περίπου 2,5 έτη, έχοντας υποβληθεί σε αναδιάρθρωση και μετονομασία σε Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε.).

Δεύτερον, σε αντίθεση με τα σχόλια του Δελτίου Τύπου περί πτωχής προόδου του έργου, σχόλια τα οποία δυστυχώς δεν βασίζονται σε κανένα επίσημο στοιχείο, καθώς αντίστοιχη ενημέρωση δεν έχει ζητηθεί από το ΚΕΤΕΚΝΥ, θεωρούμε ότι το έργο της δημιουργίας του Ελληνικού Συστήματος DRG, του βέλτιστου διεθνώς συστήματος για τη δίκαιη και διαφανή αποζημίωση των νοσοκομειακών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί και το σκοπό λειτουργίας της εταιρείας ΚΕΤΕΚΝΥ, υλοποιείται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Το έργο αυτό απολαμβάνει ευρείας στήριξης από όλο το πολιτικό φάσμα, καθώς όλες οι πλευρές έχουν συνομολογήσει στην αναγκαιότητα της υιοθέτησης ενός αξιόπιστου, διαφανούς και δίκαιου συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών για το Ελληνικό σύστημα υγείας, όπως ακριβώς αυτό υλοποιείται μέχρι σήμερα από το ΚΕΤΕΚΝΥ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις αρχές του έτους, το ΚΕΤΕΚΝΥ, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη τεχνική βοήθεια από το Γερμανικό Ινστιτούτο DRG (InEK),έχει αναπτύξει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος DRG, όπως τους καταλόγους ταξινομήσεων διαγνώσεων νόσων και ιατρικών πράξεων, το ειδικό λογισμικό Grouper και τον Ελληνικό Κατάλογο DRG, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας κόστους.

Επιπλέον έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από την SRSS νέου κύκλου δράσεων για τους επόμενους 18 μήνες, δράσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεγάλη ώθηση στην εφαρμογή του νέου συστήματος αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Το ΚΕΤΕΚΝΥ έχει άριστη συνεργασία με τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι εμπλέκονται στην εφαρμογή του συστήματος κοστολόγησης DRG στην Ελλάδα. Επίσης αποδίδει σημαίνοντα ρόλο στην εκπαίδευση των Ελλήνων Ιατρών στην Κλινική Κωδικοποίηση, γεγονός που διαφαίνεται από το μακροσκελές πλάνο εκπαιδεύσεων που ήδη υλοποιείται τα τελευταία δύο έτη στις 26 νοσοκομειακές μονάδες, στις οποίες έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος DRG μέχρι σήμερα.

Με τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο που συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας και με τους επίσημους φορείς χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους ενημερώνουμε τακτικά με αναφορές για τις ενέργειες και δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί και για εκείνες που σχεδιάζονται, απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας και ενημέρωσης, προς τον ΠΙΣ αλλά και προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έτσι ώστε οποιαδήποτε κριτική να καθίσταται εμπεριστατωμένη και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.