ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ