Δημοσιεύσεις

/Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Βερανζέρου 13, στην Αθήνα (7ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι τις 29/4/2024 και ώρα 17:00, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

24 Απριλίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση-προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι τις 22/4/2024 και ώρα 23:00 με την αποστολή της αιτήσεώς τους και των δικαιολογητικών τους, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18 Απριλίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση-προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 5/3/2024 και ώρα 16:00 με την αποστολή της αιτήσεώς τους και των δικαιολογητικών τους, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 Μαρτίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XpanDH "Expanding Digital Health through a pan-European EHRxF-based Ecosystem" (Call HORIZON-HLTH-2022-IND-13) για έναν Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη (αρ. πρωτ. 119/15-02-2024, ΑΔΑ 655Ψ46ΜΨΠΚ-Α28). Κατατέθηκε μία μόνο αίτηση από την ΒΑ (αρ. πρωτ. 159/25.02.2024), η οποία κρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης [...]

27 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 25/2/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή της αιτήσεώς τους και των δικαιολογητικών τους, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 19/2/2024 και ώρα 18:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 6/2/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της Ομάδας Έργου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΚΝΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι τις 5/1/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

29 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ DRG ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διακήρυξη Σύμβασης "Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών στην Κλινική Κωδικοποίηση περιστατικών ανά DRG και τους Kανόνες Τιμολόγησης’’ στο πλαίσιο του Έργου «Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας -Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (KETEKNY) – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179127) ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ).   ΑΡΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ [...]

6 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 14/09/2023 και ώρα 12:00 με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

8 Σεπτεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|
error: Content is protected !!