Καλωσήλθατε στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ ΑΕΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ D.R.G. 

Το “Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ανώνυμη εταιρεία” (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε) , με διακριτικό τίτλο στα αγγλικά «GREEK D.R.G. INSTITUTE SA», εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία» ή «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ», είναι ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4286/2014 και λειτουργεί σύμφωνα το Ν. 3429/2005, όπως ισχύει, και το κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η έδρα της είναι ο Δήμος Αθηναίων και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.- Ελληνικό Ινστιτούτο DRG

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ Χαλκιάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο δρ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1994 και είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Ιατρικής. Έχει 5ετή εξειδίκευση στην Παθολογία και απέκτησε σημαντική εμπειρία στην κλινική παθολογία, την ΠΦΥ, τον Ζακχαρώδη Διαβήτη και τον έλεγχο λοιμώξεων (20ετές έργο στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, 7 έτη στο ΕΣΥ, 2 έτη σε Στρατιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες και 12 έτη σε ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα). Έχει σημαντική διοικητική εμπειρία, έχοντας εργαστεί ως επικεφαλής του Τμήματος Παθολογίας σε ιδιωτικές κλινικές (2003-σήμερα), όπου ήταν αρμόδιος για την νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, την ανάπτυξη προτύπων επιχειρησιακών διαδικασιών, τη διαδικασία προσλήψεων ιατρικού προσωπικού και πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Έχει επίσης εργαστεί στον Ιατρικό Έλεγχο και την Ιατρική Διαμεσολάβηση. Εργάστηκε ως ιατρικός εμπειρογνώμονας στο Πρόγραμμα Υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων του τομέα υγείας 2013-2015 στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει» – ΠΟΥ Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη, έχοντας υπό την εποπτεία του ομάδα ιατρών με στόχο την τροποποίηση την ταξινόμηση των CD-10 του ΠΟΥ και την ανάπτυξη των νέων ελληνικών Κωδικοποιήσεων ιατρικών πράξεων για τις ανάγκες του ελληνικού συστήματος DRG.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ταραντίλης Γεώργιος Φίλιππος, Οικονομολόγος ΥγείαςΔιευθύνων Σύμβουλος
Ο Ταραντίλης Γεώργιος Φίλιππος, είναι απόφοιτος τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Υπηρεσιών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), Οικονομικής Αξιολόγησης στις Υπηρεσίες Υγείας (City University London). Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα των Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Υποψήφιος Διδάκτορας στην Οικονομία της Υγείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτής Διοικητής του ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΠΤΥ. Είναι Αναπληρωματικό Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (SCRC) του WHO Europe Region, Eθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Υγείας του ΟΟΣΑ και στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης των Συστημάτων Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πολιτική Υγείας και Ασφάλισης, τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, τα Οικονομικά της Υγείας, την Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας και τη Φαρμακοοικονομία

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαστρογιάννης Ιωάννης, MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Τακτικό Εκτελεστικό Μέλος
Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με κατεύθυνση τη Δημόσια Οικονομική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (2009-2013) και έχει διατελέσει συνεργάτης του Υπουργού Υγείας σε θέματα τεκμηριωμένης διοίκησης υπηρεσιών υγείας και χρηματοδότησης του συστήματος υγείας (2016-2018). Έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών με αντικείμενο την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ελληνικού συστήματος DRG. Είναι μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της διαδικασίας συλλογής δεδομένων από τα Νοσοκομεία ΕΣΥ και τις ΥΠΕ, μέσω των μηχανισμών ΒΙ FORMS. Τα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα γνωστικά πεδία της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, των οικονομικών της υγείας, των εργαλείων νοσοκομειακού μάνατζμεντ, της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.
Δρ. Γούναρης Χρυσόστομος BSc Eng, MSc, PhDΤακτικό Εκτελεστικό Μέλος
Ο δρ. Χρυσόστομος Γούναρης είναι εμπειρογνώμονας διοίκησης τομέα υγείας με 20ετή εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας, διεύθυνσης έργου και διαχείρισης τομέα υγείας. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Βιομηχανική Διοίκηση, Μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στην Επιστήμη της Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Warwick Business School και διδακτορικό στην Επιστήμη Διοίκησης και Τεχνολογίας απο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο δρ. Γούναρης έχει διατελέσει σύμβουλος σε Υπουργούς Υγείας σε θέματα διαχείρισης παροχών υπηρεσιών υγείας, εισαγωγής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. Έχει επίσης διατελέσει Υποδιοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για 2 χρόνια και σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, μια εταιρεία του Ελληνικού δημοσίου αρμόδια για την ανάπτυξη και εισαγωγή του Ελληνικού Συστήματος DRG για την αποζημίωση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Στην επαγγελματική του καριέρα συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης όπως υπεύθυνος έργου, υπεύθυνος ποιότητας, διευθυντής, σύμβουλος διοίκησης και αντιπρόεδρος σε ηγετική ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και σε δημόσιο ταμείο υγείας. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος έργου και επιστημονικός συνεργάτης σε διεθνή έργα και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστηματων Υγείας- Γραφείο στην Αθήνα καθώς και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής. Επιπλέον έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών – Μονάδα Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασμού. Ο δρ Γούναρης διαθέτει αρκετά χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία ως λέκτορας και εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα επιστήμης της διοίκησης του ΕΣΥ, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια.
Μπαλασοπούλου Αναστασία, Διοικήτρια στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Τακτικό Μέλος
Οικονόμου Χαράλαμπος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικών ΥγείαςΤακτικό Μέλος
Ο Χαράλαμπος Οικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το 1997 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής υγείας. Κατά την περίοδο 1995-2004 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Tο 2005 εκλέχθηκε Λέκτορας, το 2009 Επίκουρος Καθηγητής, το 2013 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2018 Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία και Πολιτική Υγείας». Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και το διδακτικό και συγγραφικό του έργο αναφέρονται στα γνωστικά πεδία και αντικείμενα της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας, της πολιτικής, των οικονομικών και της κοινωνιολογίας της υγείας, των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης, των Ευρωπαϊκών και υπερεθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η Ευρωπαϊκή Ένωση Διοίκησης Υγείας (EHMA), το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα Υγείας (European Observatory on Health Care Systems) και το Κέντρο για την Κοινωνία των Πολιτών (Centre for Civil Society) της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου (ΚΕΚΟΕ), η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ). Το συγγραφικό έργο του περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 22 μονογραφιών και επιμελειών βιβλίων και τευχών επιστημονικών περιοδικών, 82 άρθρων σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει μεταφράσει και δύο βιβλία.
Κατσικάρου Σταυρούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου ΥγείαςΤακτικό Μέλος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας

Οι Συνεργάτες μας

Γιώτα Σιδέρη BSc, MScΥπεύθυνη Πληροφορικής
Η Γιώτα Σιδέρη γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε το 1986 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τη θέση του υπεύθυνου Πληροφορικής στον Ταμείο Υγείας της ΑΤΕ (ασφαλιστικός φορέας), τα τελευταία 20 χρόνια απέκτησε εξειδίκευση σε συστήματα διαχείρισης Ιατρικών δεδομένων. Δραστηριοποιήθηκε στους τομείς του σχεδιασμού, ανάλυσης, εποπτείας και ελέγχου ERP συστημάτων. Συμμετείχε σε επιτροπές αξιολόγησης και σύναψης συμβάσεων που αφορούν την αγορά του υλικού και λογισμικού. Κατά τη διάρκεια της θητεία της στον ασφαλιστικό φορέα συμμετείχε ενεργά στο συνολικό ανασχεδιασμό του συστήματος. Η εξειδίκευση της είναι στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων υγείας σε κατανεμημένα και ετερογενή περιβάλλοντα. Παράλληλα έχει άριστη γνώση λογιστικής και ιδιαιτέρως σε Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα φορέων υγείας. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούνιο 2018, διετέλεσε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG υπεύθυνη σε θέματα Πληροφορικής Ινστιτούτου. Σήμερα είναι Διευθύντρια Πληροφορικής και Διαχείρισης δεδομένων Συ.Κ.Ν.Υ του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ..
Μερόπη Αθανασά DESS Assurances University of Paris I-SorbonneΝομικός Σύμβουλος
Η Μερόπη Αθανασά έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας κατά την περίοδο 2013-2014. Ήταν αρμόδια για τον νομικό έλεγχο και εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων και την κατάρτιση σχεδίων νόμων. Είχε εμπλοκή στην ανάπτυξη του σχεδίου για το νόμο 4286/2014 (τον Ιδρυτικό Νόμο της ΕΣΑΝ) και στην κατάρτιση των σχεδίων των συμβολαίων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ινστιτούτου DRG INEK (Institut fur das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH) αναφορικά με το σύστημα DRG, με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) αναφορικά με την χρήση των ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) και με το DIMDI (German Institute of the Medical Documentation and Information) σχετικά με την άδεια χρήσης της γερμανικής έκδοσης των ICD-10. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1996 με σπουδές στην Αθήνα και το Παρίσι (DESS ASSURANCES, University of Paris I-Sorbonne). Από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούνιο 2018, διετέλεσε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG υπεύθυνη για τα Νομικά θέματα τουΙνστιτούτου. Σήμερα είναι προϊσταμένη του Νομικού Τμήματος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.