ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνοπτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης DRG

Συμβουλές κωδικοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Συμβουλές κωδικοποίησης για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη σήψη

Συμβουλές κωδικοποίησης για τη Μαιευτική-Γυναικολογία

Συμβουλές κωδικοποίησης για τα Νεοπλάσματα

Συνοπτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης DRG

Υπολογισμός πόντων εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Υπολογισμός πόντων εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ