ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ DRG (KE.TE.K.N.Y A.E.)

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.), πιστό στις αρχές του για ανεξαρτησία, διαφάνεια, ουδετερότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, εργάζεται συστηματικά και ακατάπαυστα για την εφαρμογή του συστήματος DRG σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει την πραγμάτωση της πράξης «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία και την ποιότητα στην πρακτική εφαρμογή του συστήματος DRG, η ομάδα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε. προχώρησε στον σχεδιασμό ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την ονομασία DRG:plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE. Η νέα πλατφόρμα θα ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία με στόχο την βελτίωση των ελέγχων της ιατρικής κωδικοποίησης.

Το έργο «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων προς ενημέρωση και κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων, του στελεχικού δυναμικού των ΥΠΕ, όλων των αρμόδιων οργανισμών και φορέων στον χώρο τα Υγείας, αλλά και του ευρέος κοινού.

Μεταξύ των επιμέρους δράσεων, σημαντικό ρόλο έχουν η συστηματική ενημερωτική καμπάνια, οι ημερίδες διάδρασης και ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας και το Διεθνές Συνέδριο που θα συνδέσει την Ελλάδα με ολόκληρο τον κόσμο, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ είναι καταρτισμένο και μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία σε αντίστοιχους οργανισμούς στο εξωτερικό.

Με τη υποστήριξη πάντα του Υπουργείου Υγείας, σημαντικών οργανισμών (ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΕΑΕΕ, ΟΔΙΠΥ) και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε. έχει φτάσει πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Με την πεποίθηση ότι η συλλογική προσπάθεια φέρνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα, ευελπιστούμε να σας έχουμε και πάλι μαζί μας, στην ολοκλήρωση του οράματος μας για εξορθολογισμό και δικαιότερη κατανομή των πόρων για τις νοσοκομειακές υπηρεσίες στη χώρα μας.

Παντελής Μεσσαρόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης