Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε., το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG, διοργανώνει το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «DRG: Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ελληνικών Νοσοκομείων», την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, 10:00 -17:00, στην αίθουσα Γεωργίου Καράντζα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20). Στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Επικρατείας κος Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Υγείας, κος Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κα Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κα Νίκη Τσούμα, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κα Νίκη Δανδόλου καθώς και Εκπρόσωποι Υπουργείων & Φορέων Υγείας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG, ως υπεύθυνος φορέας για την εισαγωγή, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών, έχει παρουσιάσει σαφή πρόοδο, ευρισκόμενο στην παρούσα χρονική στιγμή, στην φάση πλήρους εφαρμογής του νέου Σύστηματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου ”Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG” ενόψει της καθολικής εφαρμογής των DRG στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, η οποία αποτελεί την αφετηρία για μια δικαιότερη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων μέσω της ακριβούς και τεκμηριωμένης αποτίμησης του νοσοκομειακού έργου και της ορθολογικότερης κάλυψης της νοσοκομειακής δαπάνης.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Διοικητές των ΥΠΕ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ & εκπρόσωποι των αναδόχων του έργου θα παρουσιάσουν τις προκλήσεις στην εφαρμογή των DRG για τα Ελληνικά Νοσοκομεία & τους εμπλεκόμενους Φορείς Υγείας, την αναγκαιότητα της ανάπτυξης & εφαρμογής μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) καθώς και τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου σε χιλιάδες περιστατικά (133.900) Νοσοκομείων της 7ης Υ.ΠΕ. μέσω της πλατφόρμας DRG: plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE.

Επίσης στο συνέδριο θα παρουσιαστεί η Διεθνής Εμπειρία από την εφαρμογή συναφών συστημάτων DRG σε Ευρωπαϊκές χώρες: Δομή, Στρατηγική, Διακυβέρνηση, Προκλήσεις & Τάσεις, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Σλοβακία, με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς κύρους όπως ο Christian Jacobs & ο Martin Braun, ενώ έχει κληθεί για χαιρετισμό ο επικεφαλής της διεύθυνσης DG-REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κος Christoph Schwierz.

Στο τέλος του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα ‘’H αποζημίωση των νοσοκομείων κατά DRG, τάσεις & προοπτικές’’ με την συμμετοχή ομιλητών από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας, εκπροσώπων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους & τον ΕΔΟΕΑΠ, με τον συντονισμό από στελέχη της ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε.

Στις εργασίες του Συνεδρίου καλούνται να συμμετάσχουν φορείς υγείας όπως Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Νοσοκομεία, ΕΟΠΠΥ, επιστημονικοί φορείς, πανεπιστήμια, ιατρικοί σύλλογοι, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, επιστήμονες κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών σπουδών, στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της πράξης «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης