Συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, ο Πρόεδρος του ΚΕΤΕΚΝΥ κος Μεσσαρόπουλος Παντελής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γούναρης Χρυσόστομος και κα Τσουμπρή Βασιλική μαζί με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κο Μπουχώρη Πασχάλη και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κο Πρεζεράκο Παναγιώτη.