Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών & μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του υπ’ αριθμ. 197/20-03-2023, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 186773 διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση παράτασης.

Δειτε εδώ την απόφαση παράτασης.