Η Διαδικτυακή Πύλη  www.instdrg.gr (εφεξής: ΔΠ)  χρησιμοποιεί  cookies, για να επιτρέψει στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. να συλλέξει πληροφορίες που βοηθούν να βελτιωθεί τη διαδικτυακή εμπειρία σας.

Στη συγκεκριμένη Πολιτική «Cookies» (εφεξής: Πολιτική), αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs (από κοινού «Cookies»). Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική οποτεδήποτε. Σας συνιστούμε να ελέγχετε στο τέλος του εγγράφου για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική καταστεί διαθέσιμη στον ιστότοπο. Συναινώντας στην χρήση των «Cookies» μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον ιστότοπο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα Πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των «Cookies». Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@instdrg.gr.

 

Πληροφορίες για τα «Cookies»

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα «Cookies» τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα «Cookies» μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

 

Διαχείριση Cookies μέσω του φυλλομετρητή (browser)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των «Cookies» και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των «Cookies».

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα «Cookies» που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα «Cookies» από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα «Cookies», μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης :

 

Κατηγορίες «Cookies» Δικτυακής Πύλης και ρυθμίσεις

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα «Cookies»  μπορεί να γίνει μέσω των υποενοτήτων της παρούσας σελίδας καθώς και του cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στη συνέχεια και στο footer της δικτυακής πύλης (θα δημιουργηθεί Cookie Banner μόλις η πολιτική βρίσκεται σε φάση ανάρτησης)

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση «Cookies» εκ μέρους του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@instdrg.gr.

Χρησιμοποιούμε τα «Cookies», που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά «Cookies»  («Αναγκαία»).

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία «Cookies» και δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του όσον αφορά τη χρήση τους. Εξ ορισμού η προεπιλογή των προαιρετικών «Cookies» είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.

 

Αναγκαία «Cookies»

Τα «Cookies» αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ΔΠ. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών «Cookies». Για την χρήση των υποχρεωτικών «Cookies» δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Όνομα Περιγραφή
moove_gdpr_popup Cookie για την αποθήκευση των προτιμήσεων cookies του χρήστη
wordpress_logged_in_[hash] Cookie για την επισήμανση συνδεδεμένου χρήστη
wordpress_sec_[hash] Cookie που αποθηκεύει τα στοιχεία εισόδου (για την περιοχή admin)
wfwaf-authcookie-[hash] Cookie ελέγχου δυνατοτήτων συνδεδεμένου χρήστη

Cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας (Google Analytics)

Τα «Cookies» αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στη δικτυακή πύλη με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί.

Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP του χρήστη/επισκέπτη κατά την πρόσβασή του στη ΔΠ του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. αποθηκεύεται. Επίσης, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σεβασμού της επιλογής «Do not Track», την οποία μπορεί να θέσει ο χρήστης μέσω του προγράμματος περιήγησής του[1].

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον τρόπο περιήγησής σας στη δικτυακή πύλη, όπως η συχνότητα της επίσκεψής σας στις σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση, ο τύπος του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας, η ιστοσελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν σας ταυτοποιούν, δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Όνομα Περιγραφή
_ga Google Analytics cookie

 

Αρχεία καταγραφής (log files)

Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή της ΔΠ από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη:

  • η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,
  • η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης κάθε αιτήματος για μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή (https request) για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου https,
  • ο κωδικός απόκρισης του εξυπηρετητή μαζί με τις παραμέτρους κλήσης του πρωτοκόλλου https (https response),
  • ο χρόνος απόκρισης του εξυπηρετητή σε ms σε κάθε αίτημα και
  • ο τύπος του προγράμματος περιηγητή μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα.

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών της ΔΠ, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

 

Ημ/νία  Εφαρμογής:

Ημ/νία  Αναθεώρησης:

[1] Έχει δημιουργηθεί μία κίνηση όμως, που θέλει να δίνεται στους χρήστες η επιλογή ώστε ο browser που χρησιμοποιούν να μην καταγράφει τις κινήσεις τους. Η κίνηση αυτή λέγεται «Do not Track». Στόχος της κίνησης αυτής είναι να υπάρχει ένα “κουμπί” σε κάθε περιηγητή «browser» που ο χρήστης θα πατάει, απλά, οπότε ο περιηγητής «browser»  του δεν θα καταγράφει την κίνησή του.