Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση-προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι τις 22/4/2024 και ώρα 23:00 με την αποστολή της αιτήσεώς τους και των δικαιολογητικών τους, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ