Στη χώρα μας, από το 2009, για τη κωδικοποίηση διαγνώσεων νόσων (ΚΕΝ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κτλ.) χρησιμοποιείται η έκδοση 2008 ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Ελληνικού Συστήματος DRG για την αποζημίωση των νοσοκομειακών περιστατικών χρησιμοποιείται μια νεότερη τροποποιημένη έκδοση (2013) του καταλόγου ταξινόμησης διαγνώσεων νόσων, η ICD-10-GrM (ΦΕΚ Β’ 231/2018), όπως μεταφράστηκε από στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ κατόπιν σχετικής άδειας χρήσης που ζήτησε και έλαβε το Υπουργείο Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το DIMDI (German Institute for Medical Documentation and Information). Σκοπός της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 14/5/2020 μεταξύ στελεχών του ΚΕΤΕΚΝΥ, του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης της νέας κωδικοποίησης ICD-10-GrM και για άλλες χρήσεις, όπως το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα προς το σκοπό αυτό.

Παρουσιάστηκαν οι προβληματισμοί που είχαν ήδη διατυπωθεί στα πρώτα στάδια εφαρμογής του ICD-10-2008, όπως η έλλειψη αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση και επικαιροποίησή του, η αδυναμία εκπαίδευσης των ιατρών και η χρήση της κωδικοποίησης για επιδημιολογικούς κυρίως σκοπούς. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τους κ.κ. Χαλκιά Κων/νο και Ματθαίου Δημήτρη σχετικά με τη δομή του ICD-10-GrM, τις διαφορές μεταξύ ICD-10-GrM και ICD-10-2008 και τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν με την ενσωμάτωση του ICD-10-GrM και σε άλλα υποσυστήματα του τομέα της υγείας. Τα οφέλη που αναμένονται είναι κυρίως η χρήση μιας μοναδικής και ενιαίας κωδικοποίησης διαγνώσεων νόσων, η ακριβέστερη αποτύπωση των αιτιών συνταγογράφησης σε κλινικό και επιδημιολογικό επίπεδο, η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και η άμεση ενημέρωση στα νεότερα δεδομένα με μία μοναδική αναβάθμιση της βασικής κωδικοποίησης.

Τέλος, συμφωνήθηκε η συμμετοχή και η πραγματοποίηση παρουσιάσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη κωδικοποίηση κατά ICD-10-GrM από στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ σε εμπλεκόμενους φορείς (ΠΙΣ, επιστημονικές εταιρείες, Υπουργείο Υγείας, κτλ.), η συγκρότηση των σχετικών ομάδων εργασίας με τη συμπληρωματική υποστήριξη του ΚΕΤΕΚΝΥ στον εντοπισμό των αλλαγών των διάφορων συστημάτων και η συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων. O κ. Θηραίος δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα στην αυριανή συνάντηση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ανάπτυξη και επεξεργασία των διαγνωστικών / θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Επίσης, συζητήθηκε και η εισαγωγή μελών του ΚΕΤΕΚΝΥ στη συγκεκριμένη επιτροπή. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις για τα επόμενα αναγκαία βήματα. 

Επισυνάπτεται η παρουσίαση των κ.κ. Χαλκιά και Ματθαίου.