Την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ κ.Παντελή Μεσσαρόπουλου και της Προέδρου του ΟΔΙΠΥ καθηγήτριας Κας Δάφνης Καϊτελίδου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, Δρ Χαράλαμπος Πλατής, η Νομική Σύμβουλος της εταιρείας κα Μερόπη Αθανασά καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ κος Βασίλειος Μπαλάνης.

Στη συνάντηση ο κ. Μεσσαρόπουλος αφού συνεχάρη την κα Καϊτελίδου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, αναφέρθηκε στου τομείς που θα μπορούσε να υπάρξει στενή συνεργασία των δύο οργανισμών προς όφελος των ασθενών. Συγκεκριμένα ο κος Μεσσαρόπουλος ανέφερε: «Με χαρά δεχτήκαμε σήμερα στα νέα μας γραφεία την ηγεσία του νέου Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας κκ Δ. Καϊτελίδου και κ. Β. Μπαλάνη με τους οποίους συζητήσαμε τους τομείς της μεταξύ μας συνεργασίας. Πρόκειται για δύο οργανισμούς οι οποίοι μέσα από δράσεις υψηλής ειδίκευσης και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων, υλοποιούν την απόφαση της Πολιτείας για σύγχρονες, μετρήσιμες και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας. Με άλλα λόγια την στήριξη και αναβάθμιση του συστήματος υγείας με την δυναμική της καινοτομίας αλλά και της προτεραιοποίησης των ανθρώπινων αναγκών».

Καθ’ όλη την διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε το θετικό πνεύμα που διέπει την επικοινωνία των δύο Οργανισμών, αναδείχθηκε η αποφασιστικότητα τους για συνεργασία και προς τούτο συμφωνήθηκε η υπογραφή από κοινού Μνημονίου Συνεργασίας στο οποίο θα αποσαφηνίζονται και θα περιγράφονται με σαφήνεια τόσο οι άξονες της συνεργασίας αυτής όσο και οι προοπτικές της.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021