Το ΚΕΤΕΚΝΥ -μαζί με 25 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς – στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου XpanDH, στην Ψηφιακή Υγεία

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, μαζί με 25 Ευρωπαϊκούς εταίρους, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του XpanDH, του πλέον πρόσφατα χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου, στην Ψηφιακή Υγεία. H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 & 16 Φεβρουαρίου 2023, στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας. Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ εκπροσώπησαν ο κ. Χαράλαμπος Καρανίκας, Συνεργάτης-Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής – Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας και η κα Ευγενία Χριστοπούλου -Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διοίκησης.

Το στρατηγικής σημασίας, έργο XpanDH: Expanding Digital Health through a pan-European EHRxF-based Ecosystem, αναφέρεται στην επέκταση της Ψηφιακής Υγείας, διαμέσου ενός πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος που βασίζεται στον Ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (European Electronic Health Records Interchange Format -EEHRxF).
Η πρόσφατη, δια ζώσης, συνάντηση εκπροσώπων ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και διακυβερνητικών ενώσεων σηματοδοτεί την ισχυρή δέσμευση όλων των εταίρων του XpanDH, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση της ικανότητας των ατόμων και των οργανισμών να δημιουργούν, να προσαρμόζουν και να αναζητούν διαλειτουργικές ψηφιακές λύσεις στην Υγεία, βασισμένες στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. Το διετές έργο XpanDH, φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ουσιαστική συμμετοχή των τελικών χρηστών- ασθενών, παρόχων υγείας και λοιπών επαγγελματιών- στην υλοποίηση και διάχυση του Ευρωπαϊκού αυτού του εγχειρήματος στην Ψηφιακή Υγεία.
Το ΚΕΤΕΚΝΥ και οι υπόλοιποι Ευρωπαϊκοί συνεργάτες του XpanDH ευελπιστούν στην δημιουργία του κατάλληλου «εδάφους» για την διαλειτουργικότα στην Ψηφιακή Υγεία, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση καλύτερου επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης για όλους.