Προκηρύξεις

/Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 25/2/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή της αιτήσεώς τους και των δικαιολογητικών τους, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 19/2/2024 και ώρα 18:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 6/2/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της Ομάδας Έργου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΚΝΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι τις 5/1/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

29 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ DRG ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διακήρυξη Σύμβασης "Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών στην Κλινική Κωδικοποίηση περιστατικών ανά DRG και τους Kανόνες Τιμολόγησης’’ στο πλαίσιο του Έργου «Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας -Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (KETEKNY) – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179127) ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ).   ΑΡΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ [...]

6 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 14/09/2023 και ώρα 12:00 με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

8 Σεπτεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 11/09/2023 και ώρα 12:00, με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4 Σεπτεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Προκηρύξεις|

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Μελέτες τρέχουσας κατάστασης, αξιολόγησης αναγκών και καθορισμός απαιτήσεων / σύνταξη προδιαγραφών στο πλαίσιο των υποέργων 1, 2, 3 του Έργου Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας - Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) - Ελληνικό Ινστιτούτο DRG" με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5179127 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 30/05/2023 και ώρα 12:00, με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 25/05/2023 και ώρα 17:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

error: Content is protected !!