Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν η 2η και η 3η η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο : ‘’Ανάπτυξη μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)’. Αξιοποίηση της πλατφόρμας DRG: plat_FORM HOSPITALS FUTURE». Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 13 Ιουλίου αντίστοιχα και διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στις δράσεις του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ στελέχη του Υπουργείου Υγείας, των ΥΠΕ (1ης, 2ηςη,4ης 5ης, 6ης), Νοσοκομείων, τον ΕΟΠΠΥ κ.α. Κατά την διάρκεια των ημερίδων παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι στόχοι του έργου, οι εφαρμογές της πλατφόρμας DRG plat_FORM HOSPITALS FUTURE και τρόποι αξιοποίησης από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην Ελλάδα. Επίσης έγινε παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης των ελέγχων στο πλαίσιο του υποέργου «Σύμβαση παρόχου Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση» καθώς επίσης και η σημασία της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών για την βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής κωδικοποίησης στην Ελλάδα. Τέλος έγινε αναφορά στο πλάνο εφαρμογής/επέκτασης των μηχανισμών ελέγχου σε όλες τις ΥΠΕ και στο μοντέλο βιωσιμότητας της πλατφόρμας που εξασφαλίζουν την λειτουργία, συντήρηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.), πιστό στις αρχές του για ανεξαρτησία, διαφάνεια, ουδετερότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, ολοκλήρωσε με τις τρεις πρώτες διαδικτυακές του εκδηλώσεις – τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι/ες από 400 στελέχη/εργαζόμενοι/ες στον χώρο της υγείας – το πρώτο μέρος των δράσεών του προς ενημέρωση και κινητοποίηση των ως άνω, αλλά και του ευρέος κοινού. Έπεται συνέχεια από τον Σεπτέμβρη..

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης