Την πέμπτη κατά σειρά και τελευταία υβριδική ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο : “Ανάπτυξη μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Αξιοποίηση της πλατφόρμας DRG: plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE”, διοργανώνει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 13.00. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εκδήλωση απευθύνεται, κυρίως, σε εκπροσώπους του Τύπου και σε συνεργάτες από την Κύπρο και την Μάλτα. Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις και οι στόχοι του έργου, οι εφαρμογές της πλατφόρμας DRG plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE και τρόποι αξιοποίησης από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην Ελλάδα. Επίσης θα γίνει παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης των ελέγχων στο πλαίσιο του υποέργου «Σύμβαση παρόχου Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση» καθώς επίσης και η σημασία της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών για την βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής κωδικοποίησης στην Ελλάδα. Τέλος θα γίνει αναφορά στο πλάνο εφαρμογής/επέκτασης των μηχανισμών ελέγχου σε όλες τις ΥΠΕ και στο μοντέλο βιωσιμότητας της πλατφόρμας που εξασφαλίζουν την λειτουργία, συντήρηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.), πιστό στις αρχές του για ανεξαρτησία, διαφάνεια, ουδετερότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, ολοκληρώνει με την 5η Υβριδική ενημερωτική του εκδήλωση τις δράσεις προς ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζόμενων στον χώρο τα Υγείας, αλλά και του ευρέος κοινού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα το βρείτε εδώ.

Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της εκδήλωσης θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή μπορείτε να καλέσετε: 210 3648337

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης