Το ΚΕΤΕΚΝΥ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2021 περαιτέρω δράσεις εκπαίδευσης σχετικά με την «Εφαρμογή του συστήματος DRG στην Ελλάδα», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά μέσω απομακρυσμένης διαδικτυακής πλατφόρμας λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19.

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας υλοποιήθηκαν Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Κλινική Κωδικοποίηση, καθώς και στους Κανόνες Τιμολόγησης στο νέο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ).

Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 8 τριήμερες και διήμερες γενικές εκπαιδεύσεις, καθώς και 7 μονοήμερα προγράμματα, εστιασμένα σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Η συμμετοχή ιατρών και νοσηλευτών από 91 Νοσοκομεία της χώρας, αλλά και από 17 Ιδιωτικές Κλινικές ήταν ενθουσιώδης (ξεπέρασε ακόμα και το 60% των προσκεκλημένων) και συνολικά έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης Κλινικής Κωδικοποίησης περισσότεροι από 500 ιατροί και νοσηλευτές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 3 διήμερα προγράμματα σχετικά με τους Κανόνες Τιμολόγησης σε βασικό και ανώτερο επίπεδο με τη συμμετοχή 61 εκπροσώπων διοικητικού κλάδου, λογιστηρίων ασθενών και γραφείων κίνησης από 19 Νοσοκομεία του ΕΣΥ και 6 Ιδιωτικές Κλινικές.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έχοντας διδαχθεί τις αρχές λειτουργίας του συστήματος DRG και τους γενικούς, αλλά και ειδικούς, με βάση την ειδικότητά τους, κανόνες κλινικής κωδικοποίησης και τιμολόγησης, είναι σε θέση να προβούν στην ορθή κωδικοποίηση και τιμολόγηση νοσοκομειακών περιστατικών. Οι εκπαιδεύσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση και χρήση των καταλόγων κωδικοποίησης ICD‐10‐GrM και Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), μέσω παραδειγμάτων καθημερινής κλινικής πρακτικής, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΚΕΤΕΚΝΥ και το λογισμικό Grouper.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των προγραμμάτων εκπαίδευσης συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, καθώς και ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών, ώστε να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα και να πραγματοποιούνται ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των εκπαιδεύσεων.

Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για μελλοντικές δράσεις και βελτιώσεις σχετικά με τη διαδικασία κλινικής κωδικοποίησης. Η υποστήριξη του ΚΕΤΕΚΝΥ θα είναι συνεχής και για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί ειδική πλατφόρμα συζήτησης (forum) στην ιστοσελίδα του ΚΕΤΕΚΝΥ που παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και αναζήτησης των αντίστοιχων απαντήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πλήρης εφαρμογή του νέου Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ) έχει ξεκινήσει ήδη, με πρώτο Νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενταχθούν τουλάχιστον άλλα δύο Νοσοκομεία.

Το ΚΕΤΕΚΝΥ ευχαριστεί θερμά όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου ειδικών συνθηκών.