Σκοπός της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 14/5/2020 μέσω Skype μεταξύ στελεχών του ΚΕΤΕΚΝΥ (Ελληνικό Ινστιτούτο DRG), του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και του ΓN Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ήταν η προετοιμασία και ο σχεδιασμός της άμεσης εφαρμογής του Ελληνικού Συστήματος DRG (Gr-DRG) για την αποζημίωση των νοσοκομειακών περιστατικών, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ χρησιμοποιούν ένα οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιατρονοσηλευτικών ροών και πληροφοριών (ΠΑΝΑΚΕΙΑ).

Από τη πλευρά του ΚΕΤΕΚΝΥ τέθηκε ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχούς εφαρμογής του Gr-DRG η κωδικοποίηση του συνόλου των περιστατικών στα δύο ανωτέρω νοσοκομεία και η διασύνδεση του λογισμικού Grouper με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Από τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ διατυπώθηκε η αδυναμία, τουλάχιστον στη παρούσα φάση, διάθεσης διοικητικού προσωπικού ως υπεύθυνων κλινικής κωδικοποίησης (coders), αλλά και συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή του Gr-DRG όλων των κλινικών του νοσοκομείου. Όπως εκφράστηκε, περίπου το 85% των κλινικών του ΠΑΓΝΗ χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Κατόπιν αυτού, συμφωνήθηκε η εφαρμογή του Gr-DRG να ξεκινήσει σε ορισμένες κλινικές όπως π.χ. Νευροχειρουργική, Πνευμονολογική, Γενικής Χειρουργικής, κ.α. με κωδικοποίηση του συνόλου των περιστατικών τους ώστε να αναδειχθούν τα όποια προβλήματα και να υπάρξουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και σταδιακά να εφαρμοστεί στο σύνολο του νοσοκομείου.

Ως επόμενα βήματα καθορίστηκαν η ενσωμάτωση των κωδικοποιήσεων διαγνώσεων νόσων (ICD-10-GrM) και ιατρικών πράξεων (ΕΤΙΠ) στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, η αποστολή αρχείου από τη πλευρά του ΚΕΤΕΚΝΥ με τα δεδομένα που απαιτούνται από τον ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό φάκελο του ασθενούς και η διερεύνηση από τη πλευρά του ΠΑΓΝΗ και του ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ της καταγραφής αυτών των δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Επιπλέον, θα εξεταστεί η ενδεχόμενη επικαιροποίηση των Συντονιστικών Ομάδων Έργου DRG στα δύο νοσοκομεία, ενώ, θα συζητηθεί με τη Διοίκηση του ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ η πρόταση για τις κλινικές που θα συμμετέχουν ενεργά στην αρχική φάση εφαρμογής του Gr-DRG. Τέλος, το ΚΕΤΕΚΝΥ δεσμεύτηκε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, να αναζητήσει και να καθορίσει κίνητρα για τις κλινικές που θα συμμετέχουν ενεργά στη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος.